O morálním chování ve firmách a...
DVPP pro pedagogy: 250h, 80h, 40h kurzy a 6h...
Ministerstvo školství vyhlásilo pro...

Aktuality

V Lidových novinách vyšel článek Lenky Polákové. POLÁKOVÁ, Lenka. Etická výchova se...
V roce 2016 jediný 40-hodinový kurz etické výchovy v Praze zahajuje v květnu!
V Praze, Brně, Ostravě zahajujeme akreditované kurzy „Aplikace etické výchovy v...
Chtěla bych tímto poděkovat organizátorce a lektorce kurzů EtV při EF ČR paní Bohuslavě Podolské za vše, co pro nás...
Marie Pospíšilová, kursistka
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky