O morálním chování ve firmách a...
DVPP pro pedagogy: 250h, 80h, 40h kurzy a 6h...
Ministerstvo školství vyhlásilo pro...

Aktuality

21. 10. 2016 od 15.30 v areálu Sempra Praha
V Lidových novinách vyšel článek Lenky Polákové. POLÁKOVÁ, Lenka. Etická výchova se...
V roce 2016 jediný 40-hodinový kurz etické výchovy v Praze zahajuje v květnu!
Chtěla bych tímto poděkovat organizátorce a lektorce kurzů EtV při EF ČR paní Bohuslavě Podolské za vše, co pro nás...
Marie Pospíšilová, kursistka
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky