Realizované projekty

Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií

Zkrácený název: Etická výchova a učebnice
Zkratka a číslo projektu: EVU - CZ.1.07/1.1.00/26.0114
Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1.
Oblast podpory: 7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP - ostatní
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV / zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Partner: Etické fórum České republiky, o. s. (partner s finančním příspěvkem)
Doba realizace: 3 roky, 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014

Hlavním cílem projektu je podpora zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru "Etická výchova" (EtV) do základních škol a víceletých gymnázií.
Projekt usnadní pedagogům výuku a vytvoří souhrnný materiál pro činnostní učení Etické výchovy v ČR. Podpoří zájem škol zařadit tento obor do ŠVP. Oživí školu o zážitkovou a reflexivní výchovu a podpoří moderní metody výuky.

V rámci projektu vznikla:

 • nová sada učebnic, metodik a pracovních listů pro čtyři věkové skupiny
 • audiovizuální pomůcka ilustrující témata EtV v moderním příběhovém zpracování, která bude provázána se sadou učebnic, metodik a pracovních listů
 • komplexní učební osnovy pro předmět EtV podle platného RVP
 • podpůrný metodický oborový portál www.etickavychova.cz
 • zpětná vazba v průběhu tvorby vyučovacích materiálů a ověření jejich kvality pilotně s 80 třídami žáků ve všech krajích ČR

Webové stránky projektu: https://www.etickavychova.cz/

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany

Zkrácený název: Etiminuty a Ekonominuty
Číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034
Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.3
Oblast podpory: Individuální další vzdělávání
Typ projektu: IP - ostatní
Příjemce: Etické fórum České republiky, o. s.
Doba realizace: 15 měsíců, 15. 8. 2012 - 31. 10. 2013

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti občanů ČR, kteří již mají zkušenosti s trhem práce, zvyšování a rozšiřování jejich kvalifikace a adaptability tak, aby nepřestali být atraktivní pro trh práce. Zaměřujeme se na finanční gramotnost a rozvoj sociálních kompetencí, vedení ke správným zásadám občanského soužití, podporu osobnostního růstu, ekonomického chování příjemců.

Strategie práce s cílovou skupinou je:

 • pasivní informovanost a orientace v problematice - mediální pořady (Česká televize, Český rozhlas);

 • aktivní vzdělávání zkrácené - eLearningový kurz, krátký rozřazovací test na webu, doprovodná motivační soutěž;

 • aktivní vzdělávání v plném formátu - klasické workshopy s možností závěrečného testu a získání osvědčení o absolvování kurzu.

V rámci projektu vznikne:

 • 14 dílů cyklu edukativních minipořadů o finanční gramotnosti (FG) (7 x) a o etické výchově (EtV) (7x) tak, aby mohl být odvysílán na ČT;

 • 14 dílů edukativních minipořadů o FG a EtV v rozhlasovém provedení, spolu se sdělením o dalších aktivitách projektu a propagací dalšího vzdělávání mezi občany;

 • eLearningové kurzy na téma FG (3 úrovně obtížnosti) a EtV (10 témat);

 • v klasických kurzech (2-4 hodinových) bude proškoleno 390 občanů na finanční gramotnost a sociální dovednosti, celkem ve 26 kurzech (2 v každém kraji).

Etická výchova k charakteru a prosociálnost

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.1/2004
Datum zahájení projektu: 25. 11. 2005
Datum ukončení projektu: 24. 11. 2007
Partner: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Obsah:

 • Kurzy etické výchovy
  Dvouletý kurz akreditovaný MŠMT postavený na prožitkové pedagogice zahrnující nácvik psychosociálních dovedností programu etické výchovy, celkový počet účastníků v kurzech: 237

 • Konference
  Dvě dvoudenní celostátní konference pro pedagogy, pracovníky s dětmi a mládeží, vychovatele, preventivy, účastníky kurzů EtV. Počet účastníků: 174

 • Semináře pro lektory
  Dva dvoudenní semináře pro lektory na téma osvojení lektorských dovedností a práce se skupinou. Počet účastníků: 27

 • Seminář pro absolventy kurzů etické výchovy. Počet účastníků: 23

 • 5. Manuál etické výchovy pro ZŠ a SŠ "Učíme etickou výchovu", (Nováková a kol. 2006)
  Publikace má 131 stran, vytvářela se na základě dotazů a připomínek pedagogů, kteří jsou účastníky kurzů etické výchovy, sami etickou výchovu vyučují nebo se ji snaží začlenit do vzdělávacího programu školy.