Ukázky vybraných závěrečných prací účastníků

  • APLIKACE PRVKŮ ETICKÉ VÝCHOVY V PROSTŘEDÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
  • Bc. Barbora Pánková (2019)
  • ETICKÁ VÝCHOVA JAKO SAMOSTATNÝ PŘEDMĚT NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
  • Mgr. Martina Bastová (2019) 
  • ROZVOJ PROSOCIÁLNOSTI U ŽÁKŮ 2. ROČNÍKU ZŠ
  • Mgr. Vendula Chodurová (2019)
  • IMPLEMENTACE ETICKÉ VÝCHOVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
  • Mgr. Dagmar Škvárová (2019)