Učebnice, metodiky, výukové materiály

Učebnice, metodiky a pracovní listy pro ZŠ
Publikace jsou zpracovány pro každý ročník ZŠ, učebnice získala doložku MŠMT.
Zdarma ke stažení na: https://www.etickavychova.cz/ucebnice-ke-stazeni/
V tištěné podobě můžete publikace objednat na: https://www.ucebniceproetiku.cz/

Audiovizuální pomůcka "Zprávy agenta Kixe"
10 videopořadů (každý díl 10 minut) slouží jako doplněk k učebnici etické výchovy. Jednotlivé díly kopírují 10 základních témat EtV, jsou rozpracovány podle věkových skupin a doplněny metodickým popisem.
Zdarma ke stažení na: https://www.etickavychova.cz/audiovizualni-pomucka/

Omalovánky a komiks

Omalovánky a komiks pod názvem "Zachraňte princeznu" jsou určeny pro 1. - 3. ročník ZŠ. Komiksy pro vyšší věkové skupiny (4. - 9. ročník ZŠ) obsahují dobrodružné příběhy agenta Kixe. Jsou umístěny na konci každé učebnice.
Zdarma ke stažení na: https://www.etickavychova.cz/komiks/

Ukázky lekcí etické výchovy

Ukázky jednotlivých lekcí etické výchovy v elektronické formě pro použití na interaktivních tabulích.
Zdarma ke stažení na: https://www.etickavychova.cz/lekce-etv-el-forma/

Osobnostní a etická výchova, učebnice pro střední školy.
Učebnici lze objednat a zakoupit na ucebniceproetiku.cz a computermedia.cz
Učebnice kolektivu autorů pod vedením PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., která vychází z platných RVP pro všechny typy středních škol. Zaměřuje se na rozvoj sociálních dovedností, etických ctností a osobnostních kompetencí a navazuje na úspěšnou řadu učebnic Etická výchova pro základní školy z nakladatelství Computer Media. Sada obsahuje 2 díly učebnice a metodiku pro učitele. První díl je zaměřen na formování třídního kolektivu, seberozvoj a kompetence k učení. Druhý díl se věnuje etickým tématům ve spojitosti s každodenním životem a rolí člověka jako občana České republiky a Evropské unie.

Učíme etickou výchovu, manuál pro ZŠ a SŠ

Nováková a kolektiv, vydalo nakladatelství Luxpress, 2006 (dotisk 2009), cena 150 Kč (1. vydání bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR)
Publikace má 131 stran a její obsah vznikl na základě desetileté práce s žáky a studenty autorky. Vytvářel se na základě dotazů a připomínek pedagogů, kteří jsou účastníky jednotlivých kurzů etické výchovy, sami na školách etickou výchovu vyučují nebo se ji snaží začlenit do vzdělávacího programu školy v rámci různých předmětů.
Tato publikace má usnadnit výuku etické výchovy jako samostatného předmětu, vychází z pedagogické praxe a navazuje na metodický materiál Etická výchova I, II a III.

Etická výchova I, II, III, metodické příručky
Tento metodický materiál je určen pouze účastníkům kurzu etické výchovy.

Metodický materiál lze rovněž použít při různých zájmových činnostech s dětmi a mládeží, protože jednotlivé aktivity mají srovnatelnou dimenzi s ostatními knihami různých psychoher a podobné literatury. Obsahují zážitkové metody k získávání psychosociálních dovedností a uplatnění faktorů rozvíjejících prosociálnost.
Cena: Etika I - 150 Kč; Etika II - 120 Kč; Etika III - 140 Kč; komplet Etika I-III - 350 Kč
Tyto pomůcky lze rovněž použít při různých zájmových činnostech s dětmi a mládeží, protože jednotlivé aktivity mají srovnatelnou dimenzi s ostatními knihami různých psychoher a podobné literatury. Obsahují zážitkové metody k získávání psychosociálních dovedností a uplatnění faktorů rozvíjejících prosociálnost.

Etická výchova pro základní a střední školy, brožura

Obsahuje: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů. Dále informace o projektu Etická výchova: východiska, podstata, výchovný styl, metody, doporučený průběh hodiny, EtV a školní vzdělávací program, vzdělávací obsah pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, formy a podmínky realizace EtV, využití v dalších vzdělávacích oblastech, literatura k etické výchovy

Citace elektronické verze brožury ke stažení: NOVÁKOVÁ, Marie, Zdislava VYVOZILOVÁ a Anežka BLAHUŠOVÁ. ETICKÉ FÓRUM ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. Etická výchova pro základní a střední školy: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů [online]. 2. redakč. uprav. vyd., dokument vznikl přepracováním původní brožury z r. 2005 ISBN 80-7130-122-1. Praha, 2014 [cit. 2014-03-19].

Stáhnout zde: