Hodnocení kurzu ůčastníky


Ráda bych touto cestou vyjádřila několik slov k již ukončenému kurzu ETV v Brně dne 3. 12. 1016. Kurz organizačně zajišťovala paní Bohunka Podolská a lektorovali bratři David a Petr Vaňkovi. Práce paní Bohunky byla po celou dobu velmi pečlivá a zodpovědná, díky ní vše probíhalo hladce a bez potíží. Ať se jedná o běžné zajištění jednotlivých měsíčních setkání či letních pobytů a v neposlední řadě její velmi pečlivé a starostlivé vedení závěrečných prací. Pracuji téměř třicet let ve školství jako učitelka na prvním stupni, současně učím na Církevní základní škole ve Veselí nad Moravou. Za tu dobu jsem prošla mnoha školeními, kurzy, dalším vzděláváním učitelů apod. Nikdy jsem se však nesetkala s takovýmto vedením, přístupem a zvládáním jak obsahu učiva tak skupiny velmi věkově i personálně různorodé. S vedením, které pokládám za naprosto profesionální, citlivé, příkladné, podnětné a lidské. Díky Davidovi a Petrovi Vaňkovým se naše setkání stala místy očekávaných společenství, ve kterém se vytvořily přátelské vztahy bez závazků, dny a chvíle příjemných setkání a nenucené přízně. Lektorování Bratrů Vaňkových hodnotím jako naprosto profesionální a příkladné. Ráda bych se s takovými lidmi setkávala v profesním i osobním životě častěji... Že je však lidí s tak citlivým a zároveň odborným přístupem jako šafránu, cením si všech dnů, které jsem s nimi a naší skupinou mohla strávit, obohatit se, načerpat nejen nové poznatky, ale zejména nové životní zkušenosti. Sami lektoři i s Bohunkou hodnotili v závěru naši skupinu velmi kladně. Nutno však dodat, že z velké části jejich přičiněním. Věřím, že naše úspěšné zakončení kurzu ETV je příjemnou tečkou za novou životní zkušeností nejen pro nás kurzisty, ale také pro naše lektory.

Ivona, kurz Brno


Tento kurz bych doporučila všem, ne jen učitelům, i když si uvědomuji, že právě oni, ho potřebují nejvíce. Kurz mi v negativním smyslu nevzal vůbec nic, časová a finanční investice se mnohonásobně navrátila již v polovině jeho běhu, což se u jiných investic sotva stane! Díky úžasným, empatickým a skvělým lektorkám jsem kultivovanější osobnost a vím co je etická výchova a proč je tak důležitá.

Maruška, kurz Praha


Těch pár nervů před zkouškami, co mi tento kurz vzal je jen kapka o proti moři všeho, co mi dal, rozšířil, ukázal, ozřejmil, rozsvítil...k čemu mě naťukl, postrčil... a hlavně se stal "studnou" z mých nových přátel. Moc děkuji Květě, Romče a všem absolventům našeho kurzu EtV 2014-2016.

Janina, kurz Praha


Co mi dal kurz EtV? Především krásné, zajímavé osobnosti, lidi, které budu nerada opouštět. Naše lektorky - vnímavé, vzdělané a empatické. Nové vztahy. Když se člověk učí zážitkem a vzájemným sdělováním, poznává víc sám sebe, navazuje přátelství. Byla to cesta, která nás spojovala. Kurz EtV mě posunul v práci s dětmi ve třídě, pomohl mi, abych hrou a zpětnou reflexí učila děti přemýšlet o sobě i o svých spolužácích. Vzal mi čas....ale vrátilo se mi víc. Stálo to za to. Děkuji.

Jana, kurz Praha


Kurz EtV jsem absolvovala zcela dobrovolně a ráda - s tím, že chci být připravena po odborné stránce. Chci umět učit EtV. To, čím jsem prošla, daleko přesáhlo mé cíle. Myslím, že mě obohatil hlavně osobně, jako člověka. Začala jsem přemýšlet o věcech, o kterých jsem dřív nepřemýšlela, dívat se jinýma očima. Při aktivitách jsem se o sobě leccos dozvěděla... a osobní posun znamená přeci i profesní posun... Jsem moc ráda, že jsem poznala tak fantastické lidi. Děkuji.

Katka, kurz Praha


Ač jsem byla vyslána na kurz z donucení mé ředitelky a nechtělo se mi, dnes jsem ráda, že jsem kurz absolvovala. Získala jsem spoustu přátel, zážitků a zkušeností, které jsou nepřenosné. Dozvěděla jsem se o sobě i věci, které jsem netušila. Zjistila jsem, že se mám rozhodovat sama za sebe a nebrat moc v úvahu, co si o mně pomyslí jiní...a i přes mé chování mě mohou mít lidé rádi. Výsledek mé změny je i miminko, které přišlo tak, jak mělo bez ohledu na druhé! Děkuji za spoustu milých dní.

Jana, kurz Praha


Kurz etické výchovy byl pro mě významný v tom, že jsem získala metodickou podporu pro práci s třídami v oblasti osobnostní výchovy. Při práci se vztahy ve třídě ve třídním kruhu mi chyběl postup a obsah práce, který by vedl k rozvoji osobnosti dětí a k jejich komplexní prosociálnosti. Seznámila jsem se s vědecky ověřeným postupem R. Roche -Olivara, který pro podmínky výuky rozpracoval L. Lencz. Chtěla bych postupně využít získané informace a znalosti při práci třídního učitele, metodika prevence a k rozvoji pozitivního klimatu ve škole. S postupně nabytou praxí chci poskytnout metodickou podporu i ostatním učitelům ve škole. Děkuji za radostnou atmosféru a trpělivý přístup v průběhu kurzu, které bych chtěla přenést do práce s dětmi i do vztahů s ostatními lidmi kolem sebe.

Svatava


Celý kurz byl přehledný, získala jsem velké množství materiálů, oceňuji vstřícný a profesionální přístup lektorky a její odbornou úroveň, kvalitně zpracovanou metodiku a profesionální přístup. Získala jsem dostatečnou, systematickou, fungující a ověřenou informací. Oceňuji kvalitně připravený obsah kurzu, úzkou souvislost se školní praxí. Kurz byl přiměřeně náročný, poskytl velké množství inspirace a materiálů pro praktické využití. Dostala jsem odpověď na všechny mé otázky a studium mne ukázalo, jak mnohé věci šlo udělat jednoduše a dostat se také k cíli rychleji a efektivněji. Důležité pro mne byly zkušenosti mých kolegů, měla jsem srovnání, například, jak jinak a ještě lépe, možnost konzultovat s ostatními respondenty.

Alma


Mé zkušenosti a hodnocení tohoto kurzu je pozitivní. V kurzu jsem se dozvěděla spoustu nových důležitých informací, které mohu použít v praxi. Kurz byl veden prakticky se zaměřením na praxi, což mi velice vyhovovalo. Poznala jsem spoustu nových aktivit a her, a dozvěděla jsem se jak vést nejen hodiny etické výchovy, ale i jak si počínat jako třídní učitel, jak vést děti a třídu. Bylo pro mě přínosem, že veškeré aktivity jsme si vyzkoušeli a navíc jsme si vše vždy zhodnotili a doplnili o vlastní postřehy a příklady z praxe. Bylo nám předáno a ukázáno spousta aktivit, které můžeme použít v učitelské praxi. Posunulo mě to nejen jako učitele, ale i jako rodiče a člověka. Mnohokrát jsem se musela zamyslet nad věcmi, které jsem ani nevěděla, že jsou tak důležité. Dostali jsme vždy prostor se vyjádřit a každý mohl doplnit, co chtěl. Kurz byl veden profesionální lektorkou, která vždy dala prostor nám všem. Na každý kurz byla skvěle připravena a zvláštní ocenění si zaslouží za náš třídenní pobyt v Malenovicích. Z mého pohledu se jednalo o opravdu velice povedený kurz, jsem moc ráda, že jsem jej mohla absolvovat. Byl velkým přínosem a ještě jednou moc děkuji. Také bych chtěla říct, že se v kurzu sešli výjimeční lidé, kdy jsme se postupně poznávali a opravdu jsme si moc rozuměli, což vedlo k tomu, že se zde vytvořila skvělá atmosféra. Postupně jsme se otvírali a vzniklo zde pouto důvěry. Myslím, že se s ostatními budeme scházet i nadále, neboť zde vzniklo nejedno přátelství. I na tom jde pěkně vidět, že lektorka skvěle odvedla svou práci. Atmosféra na kurzech byla uvolněná a velice přátelská. Nenásilnou formou, jsme se dozvídali nové a nové poznatky. Prokousali jsme se i teorií, která byla velice citlivě a podle mě velice vhodně vložena mezi aktivity.

Markéta


Když jsem před pár lety absolvovala krátký kurs etické výchovy, bylo to jako osvěžení v parném létě. Po zkostnatělých školeních zaměřených na pouhé předávání zkušeností s novými metodami mě oslovila etická výchova svým prožitkovým programem. Zanedlouho jsem podávala přihlášku na studium etické výchovy. Popravdě jsem netušila, že mě čekají více než dva zajímavé roky práce a sebepoznávání. Měli jsme štěstí na lidi ve skupině a pohodovou atmosféru při objevování tajů sama sebe i ostatních. Dva roky uběhly jako voda a já musím říci, že mě nenávratně tyto roky ovlivnily v náhledu na sama sebe i dění kolem mě. Stala jsem se více vnímavější k potřebám druhým i jejich slabým stránkám. Dokážu zhodnotit různé situace s dětmi, rodiči i kolegy a říci v pravou chvíli správným způsobem "né". Snažím se kolem sebe šířit pohodu a ovlivňovat dění ve třídě i ve škole tím správným směrem. Být vzorem pro ostatní, zasloužit si jejich uznání. Pracovat s kolektivem třídy jemně a nenásilně, umět citlivě a správně zasáhnout v různých nenadálých krizových situacích. To vše a mnoho dalšího mi dala etická výchova a ty dva roky v její společnosti. Čas, to je jedna ze základních veličin vzniku mé nové a lepší osobnosti, jinému náhledu na věc, zklidnění mysli a duše. Pro mnohé nepředstavitelné, pro vliv etické výchovy na člověka nezbytné. Prolínání všech složek a přenášení nově nabytých znalostí je důležité napříč předměty, učiteli, vším, co děláme a říkáme. Každou chvíli můžeme ovlivnit svou myšlenkou, slovem i činem lidi kolem sebe. Co mi tedy dalo studium etické výchovy? Díky delšímu času, paní lektorce a prožití všech aktivit, změnu v mém myšlení. Tvorba osobnosti mladého člověka má nesmírný význam pro jeho budoucí životní cestu a jeho kvalitně prožité chvíle a já již teď díky studiu vím, jak tomu napomoci.

Vendula


Co mi dalo a vzalo studium Etické výchovy:

  • Dalo mi spoustu inspirace nejen do výuky, ale i do života.
  • Dalo mi spoustu zážitků a příjemných chvil.
  • Dalo mi mnoho nových poznatků a informací,
  • Dalo mi možnost poznat zajímavé lidi.
  • Dalo mi směr mých třídnických hodin.
  • Dalo mi pochybnosti, a to je dobře.
  • Dalo mi radost.
  • Vzalo mi pár sobot, čehož vůbec nelituji.
  • Vzalo mi pár "zaručených postupů a jistot".

Markéta


Celý kurz byl velmi dobře zorganizovaný. Oceňuji především sobotní termíny výuky i dvě prodloužená letní soustředění. V průběhu kurzu jsme se teoreticky i prakticky věnovali všem potřebným tématům (cíl a program) a dovednostem (výchovný styl). Velkou inspirací pro mne byl přístup a sdílení bohatých zkušeností všech tří lektorek. Kladně rovněž hodnotím fakt, že drtivá většina účastníků byli pedagogičtí pracovníci, kteří osobně i profesně etickou výchovu vnímali jako důležitou. I jejich zkušenosti a zapojení tak byly velmi obohacující. Přestože se kurz realizoval z části v období pandemie, díky přístupu lektorek a jejich ochotě přenést výuku (především teoretickou spolu se sdílením příkladů dobré praxe z distanční výuky) do online prostředí, jsme mohli kurz i přes nečekané komplikace úspěšně dokončit.

Petra, kurz Praha, 2021


Absolvovala jsem kurz etické výchovy realizovaný Etickým fórem. Kurz byl pro mne velice užitečný jak z hlediska výuky etické výchovy ve škole, tak pro běžný kontakt s lidmi. V kurzu jsme probrali komplexně celý projekt etické výchovy: výchovný cíl, výchovné metody, výchovný styl a postupně do podrobna všechny stupně programu etické výchovy. Naše setkání probíhala vždy ve velmi příjemné atmosféře, vztahy mezi účastníky i lektorkami byly výjimečně pozitivní a lidsky podpůrné. Dozvěděli jsme se spoustu důležitých informací z psychologie, etiky, teorie morálky, aj. Řadu poznatků jsme získávali prostřednictvím zajímavých praktických aktivit, které jsme si vždycky ve skupině moc užili a které využívám s dětmi ve škole. Podpora při psaní závěrečné práce a přípravě na závěrečnou zkoušku byla vysoce nadstandartní, cítila jsem se výborněpřipravená. Po organizační, odborné i lidské stránce byla setkání na špičkové úrovni, budu z nich těžit ve škole i v osobním životě a dalším zájemcům kurz vřele doporučuji.

Táňa, kurz Praha, 2021


Kurz EtV z mého pohledu hodnotím jednoznačně pozitivně. Etické výchově jsem se věnovala již nějakou dobu předtím, i na škole jsme Etickou výchovu zavedli do výuky již před kurzem. Kurz měl tím pádem pro mě obrovskou přidanou hodnotu. Především mi pomohl mé dosavadní praktické zkušenosti "zarámovat" do určitých podložených mantinelů a pravidel. Pomohl mi utřídit si myšlenky a nápady do hodin etické výchovy. Rovněž jsem si uvědomila, jak je Etická výchova do škol důležitá a nutná. Pomoc zkušených lektorek je pak naprosto nedocenitelná a nezastupitelná, stejně jako přítomnost dalších kolegů a kolegyň se stejným založením a podobnými prioritami. Žádné dálkové studium nebo samostudium nemůže nahradit osobní interakci a kombinaci přednášky s diskuzí a cvičením. Kurz pro mě byl velkým posunem vpřed a jsem si jistá, že získané vědomosti i myšlenkové mapy budu rozhodně v rámci naší školy přenášet dál. Děkuji organizátorům kurzu i všem lektorkám.

Michaela, kurz Praha, 2021


Od kurzu etické výchovy jsem očekávala spoustu aktivit, které bych mohla použít ve své učitelské profesi. Realita však zcela má očekávání překonala. Nejenže jsem získala spoustu aktivit a rad, jak pracovat s dětmi, ale všechny aktivity jsem si vyzkoušela na vlastní kůži. Navíc jsem získala nové přátele, se kterými jsem prožila chvíle plné porozumění a souznění. V praxi jsem pak všechny získané aktivity vyzkoušela a dokázala jsem tím děti ve třídě stmelit a sladit. Výsledkem je spokojená třída i já (jejich třídní učitelka). Váháte-li, zda jít do kurzu etické výchovy, tak už neváhejte a přihlašte se :-)

Ludmila, kurz Praha, 2021


Na kurz jsem se přihlásila z nadšení po několika odsuplovaných hodinách Etv, ze zvědavosti a kvůli mé milé kolegyni, která již do kurzu přihlášená byla. Zpočátku jsem měla pocit, že se během lekcí nedozvídám nic převratně nového ("vždyť to znám, používám"). Ale nyní, když jsem kurz zdárně ukončila vím, že právě díky němu, nahlížím na známé věci novým pohledem. Tento kurz, moji spolustudenti, ale především úžasné lektorky mě obohatily nejen jako kantora, ale především jako člověka. Za tuto zkušenost jsem velmi vděčná.

Milada, kurz Praha, 2021